FÖRSTA       ANVÄNDARVILLKOR

 

 1. ANVÄNDARE

 

Vid användning av webbsidan måste användaren godkänna användarvillkoren, som ska läsas innan användaren får tillgång till eller använder de tjänster som erbjuds av webbsidan. Nämnda användarvillkor gäller oavsett de allmänna villkor som kan komma att vara aktuella.

 

 

 1. RÄTT ATT ÄNDRA ANVÄNDARVILLKOREN

 

För att webbsidan ska kunna fungera optimalt förbehåller sig företaget rätten att lägga till, ändra eller ersätta dessa användarvillkor, de tjänster som tillhandahålls och/eller innehållet på webbsidan. Detsamma gäller förwebbsidans driftsförhållanden, både tekniskt och när det gäller användningen.

 

Dessa ändringar, ersättningar och/eller tilläggkommer inte under några omständigheter att verka retroaktivt utan kommer att gälla från den tidpunkt då de publiceras. Aktuella användarvillkor kommer alltid att finnas publicerade på webbsidan och innan du går in på och/eller använder webbsidans tjänster och innehåll måste du alltid läsa dem.

 

 

 1. ANVÄNDNING AV WEBBSIDAN, TJÄNSTER OCH INNEHÅLL

Användarna samtycker till att använda webbsidan, dess tjänster och innehåll, i enlighet med lag, moral, gott uppförande och allmän ordning, liksom att inte överträda bestämmelserna i dessa användarvillkor eller några andra villkor som kompletterar, ändrar eller ersätter användarvillkoren.

 

Användningen av webbsidan kommer att ske under användares fullständiga ansvar,och företaget kommer att helt fråntas ansvar för sveda och värk som orsakas andra användare eller tredje part på grund av användning som strider mot bestämmelserna i dessa användarvillkor.

 

När det gäller innehåll som publiceras på webbsidan, såsom bilder, ljud, videoklipp, programvara, text, varumärken, logotyper, färgkombinationer, struktur och design, är det förbjudet att:

 

 • Återge, kopiera, sprida, distribuera, ändra och förmedla till allmänheten,om detinte finns uttryckligt tillstånd från ägarna.

 

 • Använda för kommersiella eller reklamändamål, förutom de som är uttryckligen tillåtna.

 

 • Använda för andra ändamål än de som anges på webbsidan, eller som är tillåtna enligt lag.

 

 

 1. SKÄL ATT STÄNGA AV ANVÄNDARE

 

Företaget förbehåller sig rätten att, tillfälligt eller permanent,stänga av användare för brott mot något av användarvillkoren eller för brott mot lag, moral, gott uppförande eller allmän ordning.

 

Avstängning av användare kommer inte att innebära att företaget avstår från att vidta lämpliga rättsliga åtgärder eller kräva motsvarande ersättning.

 

 

 1. HYPERLÄNKAR ELLER «LÄNKAR»

 

Denna webbsida ger användarna tillgång till hyperlänkar eller ”länkar” till andra webbsidor som inte drivs eller kontrolleras av företaget.Företaget kan därför inte garantera eller hållas ansvarigt när det gäller innehållets laglighet, tillförlitlighet, användarvänlighet, sanningsenlighet eller aktualitet, och inte heller när det gäller dessa webbsidors sekretessregler. Därför bör du, innan du lämnar ut någon personlig information till dessa webbsidor, observera att deras sekretessregler kan skilja sig från våra.

 

Företaget tar inget ansvar för skador av något slag till följd av tillgång, underhåll, drift, kvalitet, laglighet, tillförlitlighet och användbarhet av innehåll, information, kommunikation, åsikter, evenemang, produkter och tjänster som finns tillgängliga eller erbjuds på webbsidor som inte drivs av företaget men som finns tillgängliga via webbsidan.

 

Den användare eller tredje part som vill upprätta en hyperlänk till webbsidan måste se till att hyperlänken inte skapar reproduktion av innehåll, djuplänkar, webbläsare, otydliga eller felaktiga uppgifter om webbsidan, dess tjänster och innehåll.Med undantag för de tecken som ingår i hyperlänken måste användaren kontrollera att den webbsida där hyperlänken upprättasinte kommer att innehålla varumärken, varunamn, logotyper, eller någon typ av särskiljande kännetecken som tillhör företaget.

 

Upprättandet av hyperlänken förutsätter inte någon relation mellan den tredje parten och företaget, inte heller något godkännande från företaget vad gäller innehåll eller tjänster på den webbsida dit länken går.

 

 

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 

Företaget äger, för egen del eller som rättsinnehavare, alla varumärken, varunamn och logotyper av något slag som finns på webbsidan, samt webbsidans innehåll och information, med alla rättigheter förbehållna.Därför kommer all användning som inte tidigare har godkänts av företagetatt betraktas som ett allvarligt brott mot de immateriella rättigheterna.

 

Det är inte tillåtet med distribution, modifiering, överföring, offentlig kommunikation eller någon annan typ av hantering, av hela eller delar av det innehåll och/eller information som publiceras på webbsidan, utan ett tidigare godkännande från företaget.

 

 1. INTEGRITETSPOLICY OCH DATASKYDD

 

Informera dig om att upplåningen är komplett med de krav som infördes av Reglamento General de Protección de Datos 2016/679. I detta brev informerar du om de uppgifter som vår andel kommer att behandlas av Empresa, con domicilio in Avda. Severo Ochoa nº3, 03503 Benidorm, Alicante, med slutförandet av korrekt hantering av de tjänster som avtalats framför dig, begär du tjänster av återförsäljare av nuestra Página Web eller av presidentmantra i enlighet med nuestros establecimientos på grundval av kontraktsmässiga relación o su su caso, före avtalet än med Empresa

I Estos finns det även information om Política privata Política-kakor

 

 

 1. UNDANTAG FRÅN GARANTIER OCH ANSVAR:

 

Företaget ansvarar inte under några omständigheter för någon typ av skador som, trots att företaget har vidtagit alla nödvändiga tekniska åtgärder för att förhindra det, kan leda till, men inte begränsat till: fel eller brister i innehållet, bristande tillgång till portalen eller överföring av virus eller skadligt programinnehåll.

 

 

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

 

Förhållandet mellan företaget och användarna regleras av gällande spansk lagstiftning.

 

För att lösa eventuella tvister som kan uppstå avseende giltighet, utförande, prestanda eller uppsägning av dessa användarvillkor, avstår företaget och användarna uttryckligen från sin egen jurisdiktion, eller någon annan instans som i förekommande fall skulle kunna komma i fråga, till förmån för domstolen i Benidorm.